Home » Blogging » prepperbutik prepper

prepperbutik prepper

Denna nivå går inte bara utanför nätet när en katastrof slår till. Detta gör en stor livsstilsförändring. Att gå utanför nätet (även populärt kallat homesteading) är en metod som gör att du kan bli så självförsörjande som möjligt. Hur du gör detta kan variera en hel del, men de flesta självförsörjande homesteaders är bättre förberedda för katastrofer och överlevnadssituationer än alla utom de mest dedikerade urbana prepperbutik preppers.